تملیک شرکت فرانسوی Profile Technology توسط بیت دیفندر برای رشد سازمانی سریع تر

شرکت فرانسوی Profile Technology

خرید شرکت فرانسوی Profile Technology توسط بیت دیفندر

بیت دیفندر شرکت امنیتی که راهکارهای نوآورانه در حوزه امنیت ارائه می دهد شرکت فرانسوی Profile Technology را تملیک و ادغام کرد تا با سرعت بیشتری حضور جهانی خود را گسترش دهد.
بیت دیفندر شرکت امنیتی که راهکارهای نوآورانه در حوزه امنیت ارائه می دهد شرکت فرانسوی Profile Technology را تملیک و ادغام کرد تا با سرعت بیشتری حضور جهانی خود را گسترش دهد.
این بزرگترین تملیک در ۱۵ سال گذشته ی بیت دیفندر است و قطعا درامد سازمانی بیت دیفندر را افزایش خواهد داد و قدرت بیت دیفندر را در بازارهای اروپا و با طبع جهانی بیشتر خواهد کرد.
تقویت جایگاه شرکت در فرانسه سبب می شود که سهم بیت دیفندر از بازار فرانسه چه سازمانی و چه خرده فروشی افزایش پیدا کند.
بیت دیفندر در فرانسه یک تیم فروش شامل ۵۰ نفر متخصص فروش که به زبان فرانسوی مسلط هستند را ایجاد کرده است.
بیت دیفندر که از سال ۲۰۰۱ در فرانسه شروع به فعالیت کرده است به سرعت توانسته در بازار خرده فروشی به یکی از پیشروهای این صنعت تبدیل شود و مقام سوم را در این میان دارا می باشد.
بیت دیفندر همچنین از بیش از یک میلیون پایانه در صنایع مختلف از جمله سلامت و مالی و بخش های اموزشی محافظت می کند.
مدیرعامل بیت دیفندر در سخنرانی خود گفته است که فرانسه بازار اصلی و کلیدی برای شرکت در آینده است.
Florin Talpes موسس بیت دیفندر می گوید: با بردن تجارتمون به محصولات خانگی به مشتریان و شریکان تجاریمون نزدیک تر شدیم و می خواهیم همین موفقیت را در بازار سازمانی نیز تکرار کنیم و برتری شرکت در حوزه فنی را به گونه ای سوق دهیم که سبب تقویت و تحکیم هر چه بیشتر جایگاهمان در فروش سازمانی گردد.
بیت دیفندر برنامه دارد که روی تیم ها و منابع برای رشد سازمانی سریع سرمایه گذاری کند و تعداد مشتریان خود را در فرانسه از طریق دسترسی انلاین راحت تر و سریعتر افزایش بدهد.
به خاطر نوآوری های اخیر بیت دیفندر در صنعت فناوری اطلاعات این شرکت توانسته است فروش سازمانی خود را در طی سه سال گذشته سه برابر کند و جایزه بیشترین اعتماد مشتریان به زیرساخت های هیبریدی امن را به دست آورد.