همکاری بیت دیفندر با شرکت ژاپنی BBSS برای توزیع BOX بیت دیفندر در ژاپن

BOX بیت دیفندر

توزیع BOX بیت دیفندر در ژاپن توسط شرکت BBSS

BOX بیت دیفندر که پیشرفته ترین ابزار امنیتی بیت دیفندر برای دستگاه های هوشمند است در منطقه جنوب شرقی اسیا قابل دسترس شده است.

بیت دیفندر ارائه دهنده راهکارهای امنیتی وارد یک همکاری تجاری با شرکت BBSS ژاپن شده است که خود این شرکت زیرمجموعه شرکت SoftBank است. هدف همکاری توزیع BOX بیت دیفندر در ژاپن می باشد.
BOX از وسایلی که در یک خانه هوشمند به یکدیگر متصل شده اند حفاظت می کند.
ژاپن دومین کشوری است که بعد از امریکا مردمش به این فناوری و امکان خرید آن دسترسی پیدا کرده اند.
BOX تحول عظیمی در امنیت خانه های هوشمند در مقابل هکرها و بدافزارها می باشد.
این حرکت بزرگ نشان از تعهد بیت دیفندر به پیشرو بودن در صنعت خانه های هوشمند دارد که از دو سال قبل بیت دیفندر به طور جدی حرکت را شروع کرده است.
شرکت BBSS زیرمجموعه گروه شرکت های SoftBank است که سرویس های نرم افزاری مختلف را برای مشتریان و سازمان های مختلف در ژاپن ارائه می دهد. مهم ترین حوزه فعالیت این شرکت امنیت می باشد.