دیپلم بیت دیفندر

دیپلم اعطایی بیت دیفندر به شرکت فاواتارادیس را می توانید در عکس زیر مشاهده نمایید

bitdefender diploma
bitdefender diploma